UNA AGÈNCIA LOCAL, INDEPENDENT I EMPRENEDORA

ELS VALORS D’INFINITY

INFINITY MEDIA

Infinity Media és una agència de mitjans creada a Barcelona l’any 2008. De naturalesa decididament emprenedora, des de la seva creació, la filosofia que impregna l’agència és la d’un lideratge local amb visió global, la de no servir a altres interessos més que als dels seus propis clients i la de mantenir una estructura i mentalitat flexible per adaptar-se amb facilitat no solament a les necessitats de cada marca, sinó també a la incessant i accelerada evolució que experimenta el món de la comunicació i la planificació de mitjans. Innovar, qüestionar estratègies i paradigmes convencionals, explorar nous territoris de connexió entre persones i marques i guiar amb eficàcia als clients en la seva estratègia de comunicació i de mitjans és la base de la seva activitat.

El motor, la maquinària que fa possible dur a terme amb èxit aquesta tasca, no és un altre que el talent professional del seu equip, veritables especialistes i experimentats exploradors del món de la comunicació de marca i de la planificació de mitjans, compromesos amb els objectius del client i oberts a tot tipus de plantejaments i estructures de treball basades en la col·laboració i la co-creació al costat d’equips multidisciplinaris.

VALORS QUE APORTEN VALOR

Independència

Lluny dels compromisos borsaris i financers que envolten a les grans multinacionals, Infinity Media consagra tots els seus recursos a la consecució dels objectius dels seus clients i no respon a altres interessos més que als de fer créixer de manera sostenible i rendible el valor de les marques.

Compromís

Tot l’equip de l’agència s’ha compromès principalment amb una premissa: La consecució dels objectius de comunicació i de mitjans del client i la rigurositat més absoluta en el compliment dels compromisos adquirits per l’agència.

Innovació

La curiositat i la inquietud per la innovació són un dels principals atributs del caràcter d’Infinity Media. Nascuda en plena era digital, el seu tarannà és intrínsecament explorador sense perdre de vista en els seus plantejaments l’eficàcia i competitivitat de les accions de comunicació que l’agència proposa.

Honestedat

Establir, reforçar i mantenir relacions amb els seus diferents partners basades en l’honestedat i total transparència és un dels preceptes fonamentals de l’agència. Això permet a l’agència exercir un exhaustiu control en decisions de risc i respondre a les necessitats dels seus clients de manera innovadora, creativa i eficient.

Proximitat

Infinity Media és una agència propera i oberta al diàleg, en la qual s’observen i debaten tot tipus d’idees i suggeriments i es dóna resposta a qualsevol qüestió i observació de manera àgil i immediata.

Flexibilitat i Servei a mesura

L’agència ha efectuat una aposta clara per una estructura flexible i adaptable a les necessitats de cada client, fugint de les solucions i processos de treball estàndard. Aquesta plasticitat permet a l’agència emmotllar-se també amb facilitat a l’evolució del sector de la comunicació i a les noves tendències de treball en equips multidisciplinaris.

  • solucions eficaces de comunicació i gestió de mitjans
  • inquietut per la innovació
  • Un servei per a cada circumstància
  • UNA AGÈNCIA LOCAL AMB VISIÓ GLOBAL�
  • TALENT COM A CLAU DE L’ÈXIT

Infinity Media és una agència de comunicació publicitària i planificació de mitjans de caracter independent, local i de visió global.
Apostem per la transparència, la innovació, la flexibilitat en el servei i la creació de valor per a la marques.

© InfinityMedia